Arama

İK Yönetim Sistemlerimiz

İşe Alım Yönetim Sistemi

İşe Alım Yönetim Sisteminin amacı;

  • Kurum kültürü ve değerleri ile örtüşen,
  • Pozisyon gerekliliklerine uygun,
  • Beklenen yetkinliklere sahip, kuruma katkı sağlayabilecek, nitelikli kişileri Santa Farma bünyesine katmaktır.

Eğitim Yönetim Sistemi

Eğitim Yönetim Sisteminin amacı;

  • Çalışanların kariyer gelişimlerini desteklemek,
  • Performans ve motivasyonlarını arttırarak kurum performansını sürekli geliştirmek
  • Çalışanlarımızın ve şirketin değişen koşullara uyumunu sağlamaktır.

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi ile bireysel ve organizasyonel sonuçların iyileştirilmesi, bireylerin ve organizasyonun gelişmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Şirketimizde hedef ve yetkinliklere dayalı performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. “Sonuca odaklanan bir yönetme ve iş yapma” anlayışının ana çıkış noktası olduğu hedef ve yetkinliklere dayalı performans sistemi ile çalışanlar, geçmiş dönemde gösterdikleri performans ve geleceğe yönelik sahip oldukları potansiyel doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Kariyer Yönetim Sistemi

Kariyer Yönetim Sisteminin amacı,

  • Santa Farma’daki tüm çalışanların niteliklerini, iş başında saptamak,
  • Üstünlüklerini organizasyona katma değer yaratacak şekilde kullanmalarına destek ve imkan vermek,
  • Geliştirilmesi gereken yönlerini, bir plan dahilinde geliştirerek başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır.

 

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır