Arama

Santa Farma İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Sema Yetkiner 10. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijitalleşme Zirvesinde Konuşmacı Olarak Yer Aldı

Her yıl EDUPLUS tarafından düzenlenen “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijitalleşme Zirvesi” etkinliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri ve akademisyenleri bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

Santa Farma İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Sema Yetkiner, bu yıl düzenlenen zirvede konuşmacı olarak yer aldı. Yetkiner, konuşmasında ‘’çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’’ konularının şirketler ve çalışanlar açısından önemini ve bu konunun geleceğin mega trendleri arasında yer alacağını vurguladı.

Sema Yetkiner, ‘’İnsana Duyarlılık’ın Santa Farma’nın dört temel değeri arasında olduğunu ifade etti. Bu değerin tanımının ise; ’’insan haklarını gözetmek‘’ cümlesi ile başladığını belirtti. Santa Farma’nın genlerinde insan haklarına saygının olduğunu ve kuruluşundan bu yana da bu değerleri yaşattıklarını ifade etti. Mevcut kurum kültürünün çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı desteklediğini belirtti.

Santa Farma’nın 2010 yılından beri ana başlıkları İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısı olduğunu ve sözleşmede de taahhüt ettikleri gibi işe alım ve kariyer gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde fırsat eşitliği sağladıklarını ifade etti. Türkiye’deki ve Santa Farma’daki kadın yönetici oranlarına da değinen Yetkiner, Santa Farma’da müdür ve üstü seviyesindeki kadın çalışan oranının %51’ler seviyesinde, Türkiye’de ise bu oranın % 20’ler seviyesinde olduğunu aktardı. Bu orana temelinde cinsiyet ayrımcılığı olmayan insan kaynakları politikaları sayesinde ulaştıklarını dile getirdi. Santa Farma İlaç özelinde uygulama örnekleri verdi ve bu uygulamaların çalışan memnuniyeti ve iş sonuçları üzerine etkilerinden bahsetti.

Hem toplumun gelişimi hem de şirketin sürdürülebilirliği için bu konuda çalışmaya ve ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Daha eşit, daha çeşitli ve daha kapsayıcı çalışma ortamları yaratmak dileğini paylaştı.


Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır