Arama

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesi ve içinde düzenlenmiş olan tüm eserler Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.'ye(Bundan sonra SANTA FARMA olarak anılacaktır) aittir. İşbu sitenin herhangi bir sayfasını ziyaret etmekle, aşağıda belirtilen ve yasal düzenlemelerle getirilen bütün kurallara koşulsuz uymayı taahhüt etmektesiniz. SANTA FARMA'nın söz konusu şartlarda, bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır, bu nedenle işbu internet sitesini her ziyaret edişinizde yasal uyarı bölümünü yeniden gözden geçirmenizi rica ederiz.

Bu internet sitesi ve içeriği Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu internet sitesi ve içeriği sadece Türkiye Cumhuriyetinde görev yapan Sağlık mensuplarının erişim sağlamaları ve kullanmaları amacı ile hazırlanmıştır. SANTA FARMA internet sitesinde yer alan bilgilerin kullanılabilirliği, doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya garanti vermemekte ve kanunen gerekli olan durumlar dışında bu bilgileri güncelleme yükümlülüğüne sahip olmadığını açıkça beyan etmektedir. SANTA FARMA ayrıca internet sitesinin içeriğindeki herhangi bir hataya veya eksikliğe ilişkin olarak herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Bu internet sitesi zaman zaman sağlık, tıp ve fiziksel zindelik ile ilgili çeşitli sorunlara ve bunların tedavilerine ilişkin bilgiler içerebilecektir. Bu bilgiler profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından verilecek tavsiyelerin yerine kullanılmaları amacı ile sunulmamaktadır. Sağlık veya fiziksel zindelik ile ilgili sorunları ya da hastalıkları teşhis etmek için burada yer alan bilgileri kullanmamalısınız. Daima profesyonel bir sağlık uzmanına başvurulmalısınız. İnternet sitesini herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın inceleyebilirsiniz. İnternet sitesinden herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın materyal indirebilirsiniz. İndirdiğiniz her türlü materyali ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanabilirsiniz. Ancak SANTA FARMA'nın açıkça verilmiş yazılı izni olmaksızın bu materyalleri dağıtamaz, üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz, iletemez, yeniden kullanamaz, yeniden yükleyemez ve kamusal ya da ticari amaçlar için kullanamazsınız. İndirdiğiniz materyallerde yer alan telif haklarına ve diğer mülkiyet haklarına ilişkin tüm beyanlar muhafaza edilmelidir. Aksi belirtilmediği takdirde, internet sitesinin tüm içeriğinin telif hakkına tabi olduğunu ve burada belirtilen koşulların dışında ve SANTA FARMA'nın açıkça verilmiş yazılı izni olmaksızın kullanılamayacağını kabul etmektesiniz. İnternet sitesinde görüntülenen kişilerin veya yerlerin resimleri SANTA FARMA'nın mülkiyetindedir veya izin alınmak suretiyle kullanılmaktadır. İnternet sitesinin Hüküm ve Koşullar bölümünde ya da diğer bölümlerinde açık bir şekilde izin verilmediği takdirde bu görüntülerin tarafınızdan kullanılması yasaktır. Bu görüntülerin izin alınmadan kullanılması telif hakkı, ticari marka, gizlilik ve/veya reklam ile ilgili yasaların yanı sıra iletişim ile ilgili yönetmeliklerin ve tüzüklerin ihlaline neden olabilecektir. İnternet sitesinin kullanımından kaynaklanabilecek riskler kullanan kişiye aittir. SANTA FARMA veya internet sitesinin oluşturulmasında, hazırlanmasında ya da kullanıma sunulmasında görev alan diğer kişi ve/veya kuruluşlar internet sitesine erişim sağlamanızdan veya internet sitesini kullanmanızdan ya da incelemenizden kaynaklanabilecek doğrudan, arızi, bu kullanımın sonucu olarak ortaya çıkan, dolaylı veya tazminat doğuran hiçbir zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Bilgisayar ekipmanınızın veya diğer mal varlıklarınızın görebileceği hasarlar veya bunlara bulaşabilecek virüslerden kaynaklanabilecek hasarlar da bu kapsama dahildir. Her türlü veri, soru, yorum, öneri ve benzerleri de dahil olmak üzere elektronik posta yoluyla veya diğer yöntemlerle internet sitesine ilettiğiniz veya gönderdiğiniz her türlü ileti veya materyal gizli olmayan ve mülkiyet hakkı içermeyen bilgi niteliğine sahiptir ve bu şekilde değerlendirilecektir. SANTA FARMA, bu tür iletileri veya materyalleri, çoğaltma, ifşa, iletme, yayınlama, yayımlama ve benzeri diğer işlemler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir amaç için kullanabilecektir. SANTA FARMA ayrıca, internet sitesine gönderdiğiniz her türlü iletide veya materyalde yer alan tüm fikirleri, kavramları, teknik bilgileri veya teknikleri, ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, her türlü amaç için kullanmakta serbesttir. İnternet sitesinde görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (topluca "Ticari Markalar") SANTA FARMA'nın ve diğer kişi ve/veya kuruluşların müseccel veya tescil edilmemiş ticari markalarıdır. Bu internet sitesinde yer alan hiçbir şey, SANTA FARMA ya da ilgili üçüncü şahıs tarafından açıkça verilmiş yazılı bir izin olmaksızın, söz konusu Ticari Markalar üzerinde zımni, hukuki engel yoluyla veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnternet sitesinde ve içeriğinde yer alan Markaların, Hüküm ve Koşullar bölümünde açıkça belirtilen durumlar dışında, suiistimali kesinlikle yasaktır. SANTA FARMA, cezai yaptırım talebinde bulunmak da dahil olmak üzere, internet sitesi ve içeriği üzerindeki fikri mülkiyet haklarını, yasaların izin verdiği azami ölçüde koruyacak ve kullanacaktır. SANTA FARMA bu internet sitesi ile bağlantı kurmuş olabilecek diğer internet sitelerinin tümünü incelememiştir ve bu internet sitesi ile bağlantı kurmuş olabilecek, site dışı internet sayfalarının veya diğer internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu internet sitesinde verilen bağlantılar yoluyla bu internet sitesinin dışındaki herhangi bir internet sayfasına veya internet sitesine erişim sağlamanızdan kaynaklanabilecek riskler tamamen size aittir. Bu internet sitesinde verilen bağlantılar yoluyla başka bir internet sitesine erişim sağladığınızda, lütfen erişim sağladığınız bu internet sitesinin yasal bildirimlerini ve gizlilik politikasını inceleyiniz. Bu yasal bildirimler ve gizlilik politikaları bu internet sitesinde öngörülenlerden farklı olabilecektir. SANTA FARMA internet sitesinde yer alan tartışmaları, sohbetleri, mesajları, iletileri ve benzerlerini zaman zaman izlese veya incelese dahi, SANTA FARMA yasalar veya yönetmelikler tarafından öngörülen durumlar dışında, bunları izlemekle veya incelemekle hiçbir şekilde yükümlü değildir. SANTA FARMA internet sitesinin içeriğinden veya internet sitesinde sunulan bilgilerde yer alabilecek herhangi bir hataya, hakarete, iftiraya, karalamaya, noksanlığa, yalana, müstehcenliğe, pornografik malzemeye, küfre, tehlikeye veya kusura ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Kanuna aykırı, tehditkar, hakaret içeren, iftira içerikli, müstehcen, kışkırtıcı, pornografik veya küfür içeren materyalleri veya suç sayılabilecek davranışlar teşkil eden veya bu tür davranışlara teşvik eden, hukuki sorumluluk doğuran veya kanuna aykırı herhangi bir materyali gönder-meniz veya iletmeniz yasaktır. SANTA FARMA bu tür bilgileri veya materyalleri gönderen kişilerin kimliğini açıklamasını talep eden veya emreden icra makamları ile mutlak bir işbirliğinde bulunacak ve bu konudaki mahkeme emirlerine tamamen uyacaktır. İnternet sitesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız, siteye zarar vermeniz veya herhangi bir tahrifat yapmanız ya da internet sitesine izin verilmeyen türde materyalleri eklemeniz yasaktır. SANTA FARMA internet sitesini kararlı bir şekilde koruyacak ve cezai yaptırım talebinde bulunmak da dahil olmak üzere, siteye ilişkin haklarını ihlal eden kişiler aleyhinde gerekli tüm yasal işlemlere başvuracaktır. SANTA FARMA internet sitesinde yer alana materyalleri istediği an değiştirme veya silme hakkını saklı tutmaktadır ve bu sayfayı güncellemek suretiyle Hüküm ve Koşullar bölümü ve bu internet sitesinde yer verilen diğer Politikalar üzerinde her an değişiklik yapabilecektir. Bu tür değişiklikler sizin için bağlayıcı nitelikte olacağından güncel Hüküm ve Koşullar hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır